Billedkunst

Vemund Hakvåg

Klassisk figurasjon

TEGNING, MALERI OG ORIGINALGRAFIKK


Vemund Hakvåg vektlegger å gi maleriene og tegningene sine en romlig plastisitet og strekker seg mot et billedspråk som utstråler intimitet og personlighet. Jeg streber mot aktuell tegning og maleri med teknikker som har eksistert i flere årtusener. Jeg blir stadig mer forundret over renessanse og barokk kunstnerne, deres kunnskap og metoder i male, tegne og grafiske teknikker.


DET KLASSISKE BILDET OG SELVSTENDIGHET


Flertallet ev nålevende mennesker lever i en fragmentert kultur hvor vi via TV og data bombarderes av bilder og uttrykk som konkurrerer om oppmerksomheten. Som tradisjonell i maleri og tegning er det krevende å leve side om side med de moderne mediene. Folk flest skjønner ikke forskjell på et maleri / tegning via en foto linse versus en tegning et maleri gjort fra hånden forestilt direkte fra hodet eller med modell. Dette er tre ulike uttrykk. Jeg mener at gode malte og tegnede bilder er et samspill mellom øyne, hjertet og hånden. 


Å jobbe med et foto er et "ferdig" projisert bilde, sett med et stivt frosset øye. I mine malerier visualiserer jeg  fra to øyner som beveger seg med utgangspunkt i det sette og forestilte landskap. Altså du befinner deg i en romlig fysisk tilstedeværelse i skapelsesprosessen og i selve billedflaten.
​Forestille deg at du betrakter beina, deretter håret for så fingrene, du har da flyttet fokus flere ganger. Øynene fungerer som linser som reiser i tiden, med ufattelig mange betraktninger. Visualisering ut fra det forestilte indre bildet er vanskelig. Et foto basert maleri er for meg med få unntak ingen god malerisk forestilling da fokus og perspektiv har kun en siktelinje tilfelles for alle objektene som sees i bildet. 
I mine malerier og tegninger tenker jeg helheten og selve planleggingsstadiet, tegner sekvenser og eksperimenterer med farger til jeg finner et uttrykk som smir bildet sammen. Jeg ser at jeg har preferanser til orientalsk kunst i og med at jeg ikke vektlegger skyggelegging, er opptatt av blikkets bevegelse og linjespill. 


 Jeg inspireres av selvstendighet og forsøker å skape bilder som kommer fra mitt hode, en blanding av drøm, fantasi og virkelighet. Ideen tegnes fritt ut av hodet, videre i bearbeiding av tegningen / maleriet tar jeg i bruk "gipsskulpturer" og anatomi bøker for å utdype detaljer, bruker tidligere mesterverker for å finne den beste løsningen. Uten modell tar det lengre tid og forestillingsevnen settes på prøve, men derimot gis bildene et levende uttrykk og personlighet. Drømmer om en tålmodig modell med ønske om et dybdeportrett, å ha tilgang til modell over lang tid kan gi spennende resultater.